Jak to było z tym hokejem? Czyli garść ciekawostek o początkach tego sportu

Jak to było z tym hokejem? Czyli garść ciekawostek o początkach tego sportu
fot. unsplash.com

Hokej to dyscyplina sportowa za którą szaleją z pewnością mieszkańcy Kanady i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. I chociaż w Polsce nie jest tak popularna, to już w Czechach i na Słowacji z pewnością tak. Oto kiedy wymyślono ten sport i jak został on umieszczony w kulturze europejskiej i nie tylko!

Początki to koniec XV wieku

Historycy są zgodni co do tego, że o początkach hokeja możemy mówić już około roku 1490. Istnieją przypuszczenia, że dyscyplina ta została zapoczątkowana we Francji lub w Anglii, jednak nie ma co do tego twardych dowodów. W kulturze po raz pierwszy widzimy ten sport na obrazie namalowanym w 1494 roku na ołtarzu św. Kryspiana i Kryspianina. W malarstwie niderlandzkim możemy doszukiwać się go między innymi na obrazie Pietera Bruegla „Myśliwi na śniegu”. Patrząc na drugi plan obrazu, widzimy tam ludzi korzystających z zakrzywionych kijów na lodzie.

W kwestii samego użycia słowa „hokej”, historycy nie są również zgodni. Przypuszcza się, że po raz pierwszy użyto go dopiero na początku 1785 roku. Najpopularniejsza wersja mówi, że słowo hokej pochodzi od francuskiego słowa hoquet, który oznacza pasterski kij lub zgięty kij.

Początki hokeja jaki znamy

Za ojczyznę współczesnego hokeja uznaje się Kanadę. Nowe zasady gry wymyślono w 1855 roku, kiedy to angielscy żołnierze nudzili się stacjonując w Ontario. 3 marca 1875 roku w Montréalu odbył się pierwszy mecz hokeja na lodzie. Całe spotkanie trwało 60 minut, a dwie, stojące naprzeciw siebie drużyny, liczyły po 10 zawodników.

Tyle o początkach. Hokej ewoluował przez wszystkie lata, lecz jego ojczyzną na zawsze pozostanie Kanada i Ameryka Północna. To tam dokonywano największych zmian oraz właśnie w USA jest najlepsza liga hokejowa świata, NHL.

Po świeże informacje z NHL, koniecznie wejdź na nhlonline.pl